Jdi na obsah Jdi na menu
 


Nový Územní plán

Platný Územní plán obce Bukovina, který byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.11.2001 ve znění změn Z1 až Z5 podle ustanovení § 188 zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) v platném znění pozbývá platnosti k 31.12.2022.

 

Zastupitelstvo obce schválilo na svém veřejném zasedání dne 22.2.2019 pořízení nového Územního plánu obce Bukovina.

 

V první etapě probíhá především shromažďování podkladů pro tvorbu tohoto nového Územního plánu (dále jen "ÚP"). Pro podněty k novému ÚP obce Bukovina využijte tento FORMULÁŘ. Vyplněný formulář zašlete na Obecní úřad nejpozději do 30.6.2019.

Na doručené podněty se nebude jednotlivě odpovídat, proto doporučujeme sledovat termíny veřejného projednávání jednotlivých etap pořízení ÚP, které budou včas oznámeny.

 


Na této stránce budou zveřejňovány aktuality, týkající se postupu pořizování nového Územního plánu obce Bukovina.