Jdi na obsah Jdi na menu
 


Hlášení 9. 9. 2015

9. 9. 2015

Veřejné zasedání zastupitelstva 16. 9. 2015
Starosta obce svolává na středu 16. 9. 2015 zasedání zastupitelstva obce
Bukovina, začátek v 19:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu.
Program zastupitelstva 5/2015:
1. Zahájení
2. Volba ověřovatelů zápisu a zapisovatelky.
3. E-ON Smlouva č.: 1030024717/002 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
4. Schválení smlouvy o dílo - Ing. arch. Stanislava Fixelová
5. Rozpočtového opatření č. 6 – na vědomí
6. Schválení rozpočtového opatření č. 7
7. Různé
8. Diskuze
9. Závěr


Kontejnery pro svoz velkoobjemového odpadu budou přistaveny v pátek 18. 9. 2015 a odvezeny v pondělí 21. 9. 2015 a to na křižovatku u zrcadla a na dolní konec obce u dětského hřiště.

Mobilní svoz nebezpečného odpadu proběhne v pátek 18. 9. 2015 od 16:00 do 17:00 hod. na křižovatce u zrcadla.