Jdi na obsah Jdi na menu
 


Hlášení 9. 5. 2016

9. 5. 2016

Starosta obce svolává na pondělí 16. 5. 2016 veřejné zasedání zastupitelstva obce Bukovina. Začátek v 18 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu.

Program zastupitelstva č. 3/2016
1. Zahájení
2. Volba ověřovatelů zápisu a zapisovatelky
3. Vyjádření k územnímu souhlasu ke stavbě na parcele 491/1
4. Rozpočtové opatření č. 2, 3
5. Projednání finančních zdrojů pro realizaci  investiční dotace pro zásahovou jednotku obce
6. Různé
7. Závěr

 

Zdravotní středisko Křtiny, MUDr. Benešová, nebude od  16. - 17. 5. 2016  ordinovat z důvodu řádné dovolené.
Akutní stavy ošetří MUDr. Trnečková  od 11:00 - 12:00 hod. Sestra bude přítomna, odběry dle dohody.

 

Přijímání žáků do ZUŠ Jedovnice.
Přijímání uchazečů o vzdělávání se řídí vyhláškou č. 71/2005 Sb. O základním uměleckém vzdělávání. V přijímacím řízení do všech oborů bude zohledněna volná kapacita školy a datum podání přihlášky. Uzávěrka přihlášek je stanovena k datu 31. 5. 2016. Přijímací talentové zkoušky nově přihlášených žáků se budou konat v termínu: 6. 6. – 10. 6. 2016. Bližší informace budou zájemcům sděleny prostřednictvím vedení ZUŠ a budou vyvěšeny na jednotlivých pracovištích školy - na pobočkách.

 

Akciová společnost AGOS BIO Bukovina hledá pracovníka na pozici nočního hlídače. Nástup možný ihned. Vhodné i pro starobní a invalidní důchodce. Informace na telefonním čísle 777 791 093 pan Polák Viktor.