Jdi na obsah Jdi na menu
 


Hlášení 23. 12. 2015

23. 12. 2015
25. 12. 2015 proběhne poslední svoz komunálního odpadu v tomto roce. V roce 2016 bude svoz v úterý  5. ledna, potom každé liché úterý.
 

Starosta obce svolává na pondělí 28.12 2015 zasedání zastupitelstva obce
Bukovina, začátek v 17:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu.
Program zastupitelstva 7/2015:
1. Zahájení
2. Volba ověřovatelů zápisu a zapisovatelky.
3. Schválení výběru zhotovitele projektové dokumentace přístavby ZŠ
4. Schválení rozpočtu na rok 2016
5. Schválení dotace ZŠ na rok 2016
6. Rozpočtové opatření č. 10
7. Žádost o prodej parcely č. 367/7
8. Žádost o finanční příspěvek folklorního soubor Trnečka na r. 2016
9. Projednání ničení obecního majetku
10. Bečkodrom a jeho provoz
11. Hasiči živnostenský list – informace
12. Zajištění občerstvení 31. 12. 2015 – Silvestr + pozvánka
13. Různé
14. Diskuze
15. Závěr


Do konce roku 2015 bude OÚ Bukovina uzavřen, první úřední den v roce 2016  bude v pondělí 4. ledna. 
 

Zastupitelstvo obce Bukovina přeje všem občanům krásné prožití vánočních svátků a šťastný nový rok.