Jdi na obsah Jdi na menu
 


Hlášení 19. 3. 2015

19. 3. 2015

Hlášení 19. 3. 2015

Starosta obce svolává na pátek 27. 3. 2015 veřejné zasedání zastupitelstva obce Bukovina, začátek v 18:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu.

Program zastupitelstva 1/2015:

1. Zahájení.
2. Volba ověřovatelů zápisu a zapisovatelky.
3. Zpráva o hospodaření obce za rok 2014.
4. Projednání výsledku inventarizace za rok 2014.
5. Projednání výsledku inventarizace ZŠ za rok 2014.
6. Projednání hospodaření ZŠ a rozdělení výsledku hospodaření za rok 2014.
7. Projednání účetní závěrky ZŠ.
8. Projednání účetní závěrky obce.
9. Projednání závěrečného účtu obce.
10. Nápravné opatření z auditu obce.
11. Informace o hospodaření společného vodovodu Bukovina – Bukovinka za rok 2014.
12. Rozpočtové opatření č. 1.
13. Smlouva o výpůjčce SDH Bukovina.
14. Oznámení o žádosti o odkup obecních pozemků.
15. Odvoz bioodpadu a kovoodpadu od 1. 4. 2015.
16. Různé – informace o podaných a rozpracovaných dotacích.
17. Závěr.