Jdi na obsah Jdi na menu
 


Hlášení 13.2.2019

14. 2. 2019

Od středy 13. února. 2019 se na obecním úřadě bude vybírat poplatek za odvoz domovního odpadu na rok 2019, který činí 450,- Kč na občana a poplatek ze psů ve výši 100,- Kč za prvního psa a 150,- Kč za každého dalšího psa. Poplatky lze zaplatit i bezhotovostním převodem na účet obce č. 10527631/0100. Jako variabilní symbol pak uveďte číslo popisné domu a do zprávy pro příjemce počet osob a psů, za které poplatek hradíte. 

 

Zastupitelstvo Obce Bukovina zve občany na veřejné zasedání zastupitelstva obce č. 4/2019, které se bude konat dne 22. 2. 2019 (pátek) od 18:00 hodin v zasedací místnosti OÚ.
Návrh programu veřejného zasedání zastupitelstva obce č. 4/2019:
1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Volby ověřovatelů zápisu a zapisovatele
4. Schválení vstupu obce Bukovina do Sdružení měst a obcí ČR
5. Žádost o odkoupení části pozemku parc.č. 491/1 v k.ú. Bukovina
6. Schválení Smlouvy o zřízení věcného břemene č. PV-014330038213/001 mezi E.ON Distribuce a.s. a obcí Bukovina
7. Schválení pořízení nového Územního plánu Bukovina
8. Schválení žádosti obce Bukovina o zajištění pořizování dokumentace k novému Územnímu plánu MÚ Blansko
9. Schválení zastupitele ke komunikaci s MÚ Blansko při vytváření nového Územního plánu
10. Schválení Smlouvy o zřízení věcného břemene č. PV-014330051108/001 mezi E.ON Distribuce a.s. a obcí Bukovina
11. Schválení vítěze výběrového řízení na veřejnou zakázku - Přístavba dvou odborných učeben k ZŠ Bukovina
12. Rozpočtová úprava č. 1/2019
13. Připomínky, náměty, diskuse, různé
14. Závěr

 

Skauti z Bukovinky Vás srdečně zvou na Maškarní ples, který se bude konat v sobotu 23. 2. 2019 od 19:30 hodin v sálu Společenského domu v Bukovince. Téma plesu je volné, občerstvení zajištěno, k tanci i poslechu bude hrát skupina Artemis. Rezervace je možná u Patricie Horáčkové na telefonním čísle 607 975 441.

 

Obecní úřady Bukovina a Bukovinka zvou všechny děti a jejich rodiče na dětský karneval, který se bude konat 3.3.2019 v 15.00 hodin v sálu Společenského domu v Bukovince. Na všechny návštěvníky čeká hudba k tanci, bohatý program, občerstvení a tombola.

 

Dne 10.března 2019 v 17:00 hodin proběhne v zasedací místnosti obecního úřadu přednáška p. Patrika Dekana o Novém Zélandu.