Jdi na obsah Jdi na menu
 


Hlášení 11. 11. 2015

11. 11. 2015

Obec Bukovina zve malé i velké na lampionový průvod, který se bude konat 13. listopadu 2015 v 17:00 hod. Vycházet se bude z bečkodromu a půjde se na dolní dětské hřiště, kde si můžete opéct přinesené špekáčky

 

Starosta obce svolává na středu 18.11 2015 zasedání zastupitelstva obce Bukovina, začátek v 19:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu.

Program zastupitelstva 6/2015:

 1. Zahájení
 2. Volba ověřovatelů zápisu a zapisovatelky
 3. Smlouva o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR
 4. Smlouva o výpůjčce obecní nemovitosti
 5. Rozpočtového opatření č. 7 na vědomí
 6. Schválení rozpočtového opatření č. 8
 7. Dodatek č. 1 ke zřizovací listině ZŠ Bukovina
 8. Schválení Výroční zprávy ZŠ Bukovina za r. 2014 2015
 9. Schválení navýšení rozpočtu ZŠ Bukovina
 10. Zpráva finančního a kontrolního výboru
 11. Projednání nákupu tiskárny formátu A3
 12. Dětské hřiště informace
 13. Kompostéry pro občany informace
 14. Oslavy Den Bukoviny - informace
 15. Informace o chystaných dotačních příležitostech
 16. Připomínky ze zasedání 5/2015 - stav
 17. Různé
 18. Diskuze
 19. Závěr

 

Žádáme občany, aby přišli pomoct s úpravou dětských hřišť. Brigáda se bude konat v sobotu 14. listopadu 2015 od 9:00 hod., sraz u OÚ Bukovina.

Těšíme se na hojnou účast a děkujeme za pomoc.

 

V sobotu 28. listopadu 2015 se bude konat brigáda na stavění mantinelů na hřišti u školy. Sraz je v 9:00 hod. přímo na místě.

Těšíme se na hojnou účast a děkujeme za pomoc.