Jdi na obsah Jdi na menu
 


Hlášení 10. 7. 2015

10. 7. 2015

Hejtman Jihomoravského kraje vyhlašuje od 3. 7. 2015 do odvolání pro celé území Jihomoravského kraje dobu zvýšeného nebezpečí požáru.

V období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru je v místech se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru zakázáno:

a)  rozdělávat nebo udržovat otevřený oheň,
b)  kouřit,
c)  odhazovat hořící nebo doutnající předměty,
d)  používat zábavnou pyrotechniku a jiné obdobné výrobky.

Místem se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru v období nadměrného sucha se rozumí
a)  lesní porosty a jejich bezprostřední okolí do vzdálenosti 50 m,
b)  suché travní porosty,
c)  plochy zemědělských kultur.

 


Rodinná firma Dobroty od Srdce z Bukovinky, která vyrábí marmelády a jiné dobroty, odkoupí přebytky ovoce a zeleniny z vašich zahrádek. Výkupní ceny dohodou. V případě zájmu kontaktujte firmu na tel. čísle 776 685 830 nebo e-mailem info@dobrotyodsrdce.cz